โฆษณาบน www.naadeng.com/face-whitening

โฆษณาของคุณลูกค้าจะลงแทนข้อมูลสินค้าเดิมตามตำแหน่งที่ลูกค้าเลือก เช่น ลูกค้าเลือกตำแหน่งที่ 2 = ข้อมูลสินค้าเดิมตำแหน่งที่ 2 จะถูกลบออกทั้งหมด แล้วลงข้อมูลสินค้าของลูกค้าแทน

naadeng-faceWhite-advertise-01

ขั้นตอนการจ่ายเงินในแต่ละเดือน

1. มี report ส่งให้ทุกๆ 30 วัน (ส่งให้เดือนละครั้ง)
2. คิดเงินเมื่อ ครีมหน้าขาว ติดอันดับ top6 ครบ 20 วัน (นับจากทั้งหมด คือ 30 วัน) [กรณีครีมหน้าขาวไม่ติด top6 คิดราคาตามข้อ 2.1+2.2+2.3+2.4]
– 2.1 ครีมหน้าใส ติดอันดับ top6 ครบ 20 วัน = คิดราคา /3 จากราคาปกติ
– 2.2 ครีมหน้าขาวใส ติดอันดับ top6 ครบ 20 วัน = คิดราคา /10 จากราคาปกติ
– 2.3 หน้าขาวใส ติดอันดับ top6 ครบ 20 วัน = คิดราคา /10 จากราคาปกติ
– 2.4 วิธีทําให้หน้าใส ติดอันดับ top6 ครบ 20 วัน = คิดราคา /10 จากราคาปกติ

3. ถ้าติด top6 ไม่ถึง 20 วัน หรือ ไม่ติด top6 เลย คีย์ๆนั้น ไม่ต้องจ่ายเงินในเดือนนั้น

คีย์ที่ติดบน google.co.th (10.02.60)

naadeng-faceWhite-rank-10.02.60

ราคาโฆษณา www.naadeng.com/face-whitening

  • สินค้าที่ 1 = 20,000 / เดือน [ติดจอง]
  • สินค้าที่ 2 = 16,000 / เดือน
  • สินค้าที่ 3 = 14,000 / เดือน
  • สินค้าที่ 4 = 11,000 / เดือน
  • สินค้าที่ 5 = 8,000 / เดือน
  • สินค้าที่ 6 = 7,000 / เดือน
  • สินค้าที่ 7 = 6,000 / เดือน
  • สินค้าที่ 8 = 5,000 / เดือน
  • สินค้าที่ 9 = 4,500 / เดือน
  • สินค้าที่ 10 = 4,000 / เดือน

LEAVE A REPLY