โฆษณาบน www.naadeng.com/melasma-cream

โฆษณาของคุณลูกค้าจะลงแทนข้อมูลสินค้าเดิมตามตำแหน่งที่ลูกค้าเลือก เช่น ลูกค้าเลือกตำแหน่งที่ 2 = ข้อมูลสินค้าเดิมตำแหน่งที่ 2 จะถูกลบออกทั้งหมด แล้วลงข้อมูลสินค้าของลูกค้าแทน

naadeng-faceWhite-advertise-01

ขั้นตอนการจ่ายเงินในแต่ละเดือน

1. มี report ส่งให้ทุกๆ 30 วัน (ส่งให้เดือนละครั้ง)
2. คิดเงินเมื่อ ครีมรักษาฝ้า ติดอันดับ top6 ครบ 20 วัน (นับจากทั้งหมด คือ 30 วัน) [กรณีครีมรักษาฝ้าไม่ติด top6 คิดราคาตามข้อ 2.1+2.2]
– 2.1 ครีมทาฝ้า ติดอันดับ top6 ครบ 20 วัน = คิดราคา /2 จากราคาปกติ
– 2.2 ครีมแก้ฝ้า ติดอันดับ top6 ครบ 20 วัน = คิดราคา /3 จากราคาปกติ

3. ถ้าติด top6 ไม่ถึง 20 วัน หรือ ไม่ติด top6 เลย คีย์ๆนั้น ไม่ต้องจ่ายเงินในเดือนนั้น

คีย์ที่ติดบน google.co.th (10.02.60)

ราคาโฆษณา www.naadeng.com/melasma-cream

  • สินค้าที่ 1 = 4,500 / เดือน
  • สินค้าที่ 2 = 3,500 / เดือน
  • สินค้าที่ 3 = 3,000 / เดือน
  • สินค้าที่ 4 = 2,500 / เดือน
  • สินค้าที่ 5 = 2,000 / เดือน
  • สินค้าที่ 6 = 2,000 / เดือน
  • สินค้าที่ 7 = 1,500 / เดือน
  • สินค้าที่ 8 = 1,500 / เดือน
  • สินค้าที่ 9 = 1,000 / เดือน
  • สินค้าที่ 10 = 1,000 / เดือน

LEAVE A REPLY